Page:Sibu Congkan Xubian336-洪邁-容齋隨筆-12-08.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


三夜至崇寜初以兩日皆國忌遂展至十七十八夜予案

國史乾德五年正月詔以朝廷無事區㝢乂安令開封府更増十七十八兩夕然則俗云

因錢氏及崇寧之展日皆非也太平興國五年十月下元京城始張燈如上元之夕至淳

化元年六月始罷中元下元張燈    七夕用六日

太平興國三年七月詔七夕嘉辰著於甲令今之習俗多用六日非舊制也宜復用七日

且名爲七夕而用六不知自何時以然唐世無此說必出於五代耳

    宰相參政貟數太祖登極仍用周朝范質王溥魏仁浦三宰

相四年皆罷趙普獨相越三月始創參知政事之名而以命薛居正吕餘慶後益以劉熈

古是爲一相三參及普罷去以居正及沈義倫爲相盧多遜參政