Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


後竟終於布衣    季文子魏獻公

擬人必於其倫後世之說也古人則不然魯季文子出一莒僕而歷引舜舉十六相去四

㐫曰舜有大功二十而爲天子今行父雖未𫉬一吉人去一㐫矣於舜之功二十之一也

晉魏獻子爲政以其子戊爲梗陽大夫謂成𩹲曰吾與戊也縣人其以我爲黨乎𩹲誦大

雅文王克明克𩔖克長克君克順克 比于文王之句而以爲九德不愆勤施無私曰𩔖

擇善而從之曰比言主之舉也近文德矣且季孫行父之視舜魏舒之視文王何啻天壤

之不侔而行父以自比舒受人之䛕不以爲嫌乃知孟子所謂顔淵曰舜何人也予何人

也有爲者亦(⿱艹石)是非過論也    尊崇聖字

自孔子贊易孟子論善信之前未甚以聖爲尊崇雖詩書禮經所載亦然也書稱堯舜之