Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/105

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


作之者然亦周漢間人所爲今寂而無傳亦可惜也

    隨巢胡非子漢書藝文志墨家者流有隨巢子六篇胡非

子三篇皆云墨翟弟子也二書今不復存馬揔意林所述各有一卷隨巢之言曰大聖之

行兼愛萬民踈而不絕賢者欣之不肖者憐之賢而不欣是賤德也不肖不憐是忍人也

又有鬼神賢於聖人之論其於兼愛明鬼墨之徒可知胡非之言曰勇有五等負長劒

赴榛薄折兕豹搏熊羆此獵徒之勇也負劒赴𭰹淵折蛟龍搏黿鼉此漁人之勇也登

髙危之上鵠立四望顔色不變此陶匠之勇也剽必刺視必殺此五刑之勇也齊威公以

魯爲南境魯憂之曹劌匹夫之士一怒而劫萬乘之師存千乘之國此君子之勇也其說

亦卑陬無過人處    别國方言