Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/107

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


汝頴之間先漢人無此語也必漢魏之際好事者爲之云

    縱㬰史記衡山王傳日夜從容王密謀反事漢書

傳云日夜縱㬰王謀反事如淳曰㬰讀曰勇㬰猶言勉強也顔師古曰縱音子勇反縱

㬰謂奬勸也楊雄方言云食閻慫慂𭄿也南楚凡已不欲喜而旁人說之不欲怒而旁人

怒之謂之食閻亦謂之慫慂今禮部韻略收入漢注皆不引用

    揔持寺唐勑牒唐世符帖文書今存者亦少隆興府城内揔

持寺有一碑其前一紙乾符三年洪州都督府牒僧仲暹次一紙中和五年監軍使帖僧

神遇第三紙光啓三年十一月中書門下牒江西觀察使其後列銜者二十四人曰中書

侍郎兼兵部尚書平章事杜遜能門下侍郎兼吏部尚書平章事孔緯此後檢校左僕射