Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/117

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


紹興乾道以乾德至道淳熈以淳化雍熈紹熈以紹興淳熈慶元以慶曆元祐也

    中舍官制未改之前𥘉升朝官有出身人爲太子

中允無出身人爲太子中舍皆今通直郎也近時士大夫或不能曉乃稱中書舍人曰中

舍殊可笑云蘇子美在進奏院㑹館職有中舍者欲預席子美曰樂中旣無筝琶篳笛坐

上安有國舍虞比國謂國子愽士舍謂中舍虞謂虞部比謂比部貟外郎中皆任子官也

    多赦長惡熈寜七年旱

神宗欲降赦時巳兩赦矣王安石曰湯旱以六事自責曰政不節與(⿱艹石)一歳三赦是政不

節非所以弭災也乃止安石平生持論務與衆異獨此說爲至公近者六年之間再行覃

霈婺州富人盧助教以刻核起家因至田僕之居爲僕父子四人所執投寘杵臼内搗碎