Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/125

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之外殷殷留金石聲賦八韻記異亦記老夫傾倒於蘇至矣詩有再聞誦新作突過黄初

詩之語又有一篇𭔃裴道州并呈蘇渙侍御云附書與裴因示蘇此生巳媿須人扶致君

堯舜付公等早據要路思捐 --捐軀其襃重之如此唐藝文志有渙詩一卷云渙少喜剽盜善

用白弩巴蜀商人苦之稱白跖以比莊蹻後折節讀書進士及第湖南崔瓘辟從事繼走

交廣與哥舒晃反伏誅然則非所謂靜隱者也渙在廣州作變律詩十九首上廣府帥其

一曰養蠶爲素絲葉盡蠶不老頃筐對空床此意向誰道一女不得織萬夫受其寒一夫

不得意四海行路難禍亦不在大禍亦不在先世路險孟門吾徒當勉旃其二曰毒蜂一

巢成高挂惡木枝行人百歩外目斷䰟爲飛長安大道邊挾彈誰家兒手持黄金丸引滿

無所疑一中紛下來𫝑(⿱艹石)風雨隨身如萬箭攢宛轉送所之徒有疾惡心柰何不知機讀