Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/2

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


容齋三筆卷第九十六則

    樞宻兩長官趙汝愚初拜相陳騤自參知政事除知樞密

院趙辤不受相印乃改樞密使而陳巳供職累日朝論謂兩樞長又名稱不同爲無典故

案熈寜元年觀文殿學士新知大名府陳升之過闕留知樞密院故事樞宻使與知院事

不並置時文彦博吕公弼旣爲使神宗以升之三輔政欲稍異其禮且王安石

意在抑彦博故特命之然則自有故事也    赦放債負

淳熈十六年二月登極赦凡民間所欠債負不以乆近多少一切除放遂有方出錢旬日

未得一息而并本盡失之者人不以爲便何澹爲諌大夫嘗論其事遂令只償本錢小人

無義幾至喧譟紹熈五年七月覃赦乃只爲蠲三年以前者案晉高祖天福六年八月赦