Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


霜雪疾惡(⿱艹石)讎任座史魚殆無以過(⿱艹石)衡等輩不可多得數稱述於曹操操欲見之衡素

相輕疾不肯往而數有恣言操懷忿因召之擊皷祼身辱之融爲見操說其狂疾求得自

謝操喜勑門者有客便通待之極晏衡乃坐於營門言語悖逆操怒送與劉表衡爲融所

薦東坡謂融視操特鬼蜮之雄其𫝑決不兩立非融誅操則操害融而衡平生佳善融及

楊脩常稱曰大兒孔文舉小兒楊德祖融脩皆死於操手衡無由得全漢史言其尚氣剛

傲矯時慢物此蓋不知其鄙賤曹操故䧟身危機所謂語言狂悖者必誦斥其有僭⿱𫂁么 -- 簒

志耳劉表復不能容以與黄祖觀其所著鸚鵝賦專以自况一篇之中三致意焉如云嬉

游高峻栖峙幽深飛不妄集翔必擇林雖周旋於羽毛固殊智而異心配鸞皇而等美焉

比翼於衆禽又云彼賢哲之逢患猶棲遲以羈旅矧禽鳥之微物能馴擾以安處又云嗟