Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/35

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


采前人意作詩送之其詩大略云結髪空百戰市人看先封誰能搔白首抱關望夕烽則

路君之賢而不遇可知矣然亦不書其名使之少𫉬表見又爲可惜也

    漢文帝不用兵史記律書云高祖厭苦軍事偃武休息孝文

即位將軍陳武等議曰南越朝鮮擁兵阻阸選蠕觀望宜及士民樂用征討逆黨以一封

疆孝文曰朕能任衣冠念不到此㑹吕氏之亂誤居正位常戰戰慄慄恐事之不終且兵

凶器雖克所願動亦耗病謂百姓逺方何今匈奴内侵邊吏無功邊民父子荷兵日乆朕

常爲動心傷痛無日忘之願且堅邊設候結和通使休寧北陲爲功多矣且無議軍故百

姓無内外之繇得息肩於田畒天下富盛粟至十餘錢予謂孝文之仁德如此與武帝黷

武窮兵爲霄壤不侔矣然班史略不及此事資治通鑑亦不編入使其事不甚暴白惜哉