Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


贈太中大夫必爲諌議矣決不可行遂止李愿爲江東提刑以父名中所部遂呼爲通議

蓋近世率妄稱太中也李自稱只以本秩曰朝散黄通老資政之子爲臨安通判府中亦

稱爲通議而受之自如    記張元事

自古夷狄之臣來入中國者必爲人用由余入秦穆公以霸金日磾仕漢脫武帝五柞之

厄唐世尤多執失思力阿史那社爾李臨淮高仙芝渾瑊李懷光𨁂跌光顔朱耶克用皆

立大功名不可殫紀然亦在朝廷所以御之否則爲郭藥師矣儻使中國英雋翻致力於

異域忌壯士以資敵國者固亦多有賈季在狄晉六卿以爲難日至亘温不能留王猛使

爲符堅用唐莊宗不能知韓延徽使爲阿保機用皆是也西夏曩霄之叛其謀皆出於華

州士人張元與呉昊而其事本末國史不書比得田晝承君集實紀其事云張