Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


衡道永鼎吉之梌柟櫧温台衢吉之檮永澧處之槻樟潭桞明越之杉鄭淄之青石衡州

之碧石萊州之白石絳州之班石呉越之竒石洛水之石卵宜聖庫之銀朱桂州之丹砂

河南之赭土衢州之朱土梓信之石青石緑磁相之黛秦階之雌黄廣州之藤黄孟澤之

槐華SKchar州之鈆丹信州之土黄河南之胡粉衡州之白堊鄆州之蚌粉兖澤之墨歸歙之

⿰氵𭝠 -- 𣾰萊蕪興國之鐵其木石皆遣所在官部兵民入山谷伐取又於京師置局化銅爲鍮冶

金薄鍜鐵以給用凡東西三百一十步南北百四十三歩地多黒土䟽惡於京東北取良

土易之自三尺至一丈有六等起二年四月至七年十一月宫成緫二千六百一十區不

及二十年天火一夕焚爇但存一殿是時役徧天下而至尊無窮兵黷武聲色𫟍囿嚴刑

峻法之舉故民間樂從無一違命視秦隋二代萬萬不侔矣然一時賢識之士猶爲盛世