Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/8

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之母黄氏年九十一矣其第四子仲詢走京師狀其事省中爲漳州請漳州雖没赦令𥘉

不異往者丞相以爲可而上之封壽光縣太君今自乾道以來慶典屢下仕者之父母年

七十八十即得官封而子巳没者其家未嘗陳理爲可惜也

    學士中丞淳熈十四年九月予以雜學士除翰林學士

蔣世脩以諌議大夫除御史中丞時施聖與在政府語同列云此二官不常置今咄咄逼

人吾軰當自㸃檢蓋謂其必大用也已而皆不然因考紹興中所除者不暇縷述姑從

壽皇聖帝以後至于紹熈五年枚數之爲學士者九人仲兄文安公史魏公伯兄文惠公

劉忠肅王日嚴王魯公周益公及予其後李獻之也二兄史劉王周皆擢執政日嚴以𦒿

老拜端明致仕唯予出補郡獻之遂踵武爲中丞者六人辛企李姚令則黄徳(⿰氵閠)蔣世脩