Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/86

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


神宗初即位以刑部郎中劉述乆不磨勘特命爲吏部郎中樞密院言左藏庫副使陳昉

恬靜乆應磨勘不肯自言帝曰右職(⿱艹石)効朝士養名而奬進之則將習

以爲高非便也翌日以兵部貟外郎張問十年不磨勘特遷禮部郎中其旌賞駕御各自

有宜此所以爲綜核名實之善政    緑竹王芻

隨筆中載毛公釋緑竹王芻以爲北人不見竹故分緑竹爲二物以緑爲王芻熈寜𥘉右

贊善大夫呉安度試舍人院巳入等有司以安度所賦緑竹詩背王芻古說而直以爲竹

遂黜不取冨韓公爲相言史記叙載淇園之竹正衛産也安度語有據遂賜進士出身予

又記前賢所紀仁宗時賈邊試當仁不避於師論以師爲衆

謂其背先儒訓釋特黜之蓋是時士風淳厚論者皆不喜新竒之說(⿱艹石)王氏之學也