Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/90

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


弔焉閽人爲君在弗内也曽子與子貢入於其廐而脩容焉子貢先入𨵽人曰鄕者巳告

矣注旣不敢止以言下之曽子後入閽人辟之注見兩賢相隨彌益恭也今人讀此段直

如親立季氏之庭親見當時之事注文尤得其要領云

    左傳有害理處左傳議論遣辭頗有害理者以文章富豔之

故後人一切不復言今略䟽數端以箴其失傳云鄭武公莊公爲平王卿士王貳於虢杜

氏謂不復專任鄭伯也周公閼與王孫蘇爭政王叛王孫蘇杜氏曰叛者不與也夫以君

之於臣而言貳與叛豈理也哉晉平戎於王單襄公如晉拜成劉康公徼戎將遂伐之叔

服曰背盟而欺大國不義晉范吉射趙鞅交兵劉氏范氏世爲昏姻萇弘事劉文公故周

與范氏趙鞅以爲討夫以天子之使出聘侯國而言拜成謂周於晉爲欺大國諸侯之卿