Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/96

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


帖以七百五十錢兊一楮因入對言之喜其復行

天語云此事惟卿知之朕以㑹子之故幾乎十年睡不著然是後曩弊又生且僞造者所

在有之及其敗𫉬又未嘗正治其誅故行用愈輕迨慶元乙卯多換六百二十朝廷以爲

憂詔江浙諸道必以七百七十錢買楮幣一道此意固善而不深思用錢易紙非有微利

誰肯爲之因記崇寧四年有旨在京市戸市啇人交子凡一千許損至九百五十外路九

百七十得貿鬻如法母得輙損願増價者聽蓋有所𫎣縮則可通行此理固易曉也

    飛鄰望鄰自古所謂四鄰蓋指東西南北四者而言耳

蓋貪虐害民者一切肆其私心元豐以後州縣榷賣坊場而收淨息以募役行之浸乆弊

從而生往往鬻其抵産柳配四鄰四鄰貧乏則散及飛鄰朢鄰之家不復問逺近必得償