Page:Sibu Congkan Xubian338-洪邁-容齋隨筆-12-10.djvu/133

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


稱帝改元而求其事迹不可得頗疑呉越後自諱之及

旁采諸國書與呉越徃來者多矣皆無稱帝之事獨得

其封落星石爲寳石山制書稱寳正六年辛𫑗耳王順

伯収碑有臨安府石屋崇化寺尊勝幢云時天寳四年

歳次辛未四月某日元帥府府庫使王某又明慶寺白

傘蓋陀羅尼幢云呉越國女弟子呉氏十五娘建其發

願文序曰十五娘生忝覇朝貴彰國懿天寳五年太歳

壬申月日題順伯考其歳年知非唐天寳而辛未乃梁

開平五年其五月改乾化壬申乃二年梁以丁𫑗篡唐

武肅是歳猶用唐天祐次年自建元也錢唐湖廣潤龍