Page:Sibu Congkan Xubian339-洪邁-容齋隨筆-12-11.djvu/110

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


夫未必知也予是以表岀之    祖宗用人

祖宗用人進退遲速不執一端茍其材可任則超資越級曽不少靳非拘拘於愛惜名器

也宋琪自貟外郎以正月擢拜諌議大夫三月參知政事

太宗將用李昉時昉官工部尚書七月特遷琪刑書遂並命爲相而琪居昉上自外郎歳

中至此石熈載以太平興國四年正月自右補闕爲兵部貟外郎樞密直學士才七日簽

書院事四月拜給事中爲副樞十月遷刑部侍郎六年遷戸部尚書爲使八年罷爲右僕

射從𥘉至此五歳用今時階秩言之乃是朝奉郎而爲特進也當日職名唯有密直多從

庶僚得之旋即大用張齊賢王沔皆自補闕直史舘遷郎中充學士越半歳並遷諌議簽

樞温仲舒㓂準皆自正言直舘遷郎中充職二年並爲樞密副使向敏中自工部郎中以