Page:Sibu Congkan Xubian339-洪邁-容齋隨筆-12-11.djvu/112

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其手李正公昉太平興國八年以工部尚書爲集賢史舘相端拱元年爲布衣翟馬周所

太宗召學士賈黄中草制罷爲右僕射令詔

書切責黄中言僕射百寮師長今自工書拜乃爲殊遷非黜責之義(⿱艹石)以均勞逸爲辭斯

爲得體上然之其詞略云端揆崇資非賢不授昉素高問望乆展謨猷謙和乗君子之風

純懿擅吉人之美輟從三事揔彼六卿用資鎭俗之清規式表尊賢之茂典其美如此淳

化二年復歸舊㕔四年又罷優加左僕射學士張洎言近者霖霔百餘日昉職在爕和隂

陽不能決意引退僕射之重右減於左位望不侔因而授之何以示勸上批洎奏尾止令

罷守本官洎遂草制峻詆腦詞云爕和隂陽輔相天地此宰相之任也茍或依違在位啓

沃無聞雖居廊廟之崇草著彌綸之効宜敷朝旨用罷鼎司昉自處機衡曽無規畫擁化