Page:Sibu Congkan Xubian339-洪邁-容齋隨筆-12-11.djvu/74

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


兼御史大夫裴押邑人以爲裴休秋浦志亦然予考之非也張魏公宣撫川陜便宜封爵

諸神實本諸此    吏部循資格

開元十八年四月以侍中裴光庭兼吏部尚書先是選司注官惟視其人之能否或不

次超遷或老於下位有岀身二十餘年不得禄者又州縣亦無等級或自大入小或𥘉近

後遠皆無定制光庭始奏用循資格各以罷(⿱艹石)干選而集官高者選少卑者選多無問

能否選满則注限年躡級母得踰越非負譴者皆有陞無降其庸愚沉滯者皆喜謂之聖

書而材俊之士無不怨嘆宋璟爭之不能得二十一年光庭薨愽士孫琬議光庭用循資

格失勸奬之道請謚曰克是年六月制自今選人有才業操行委吏部臨時擢用雖有此

制而有司以循資格便於巳猶踵行之蓋今日吏部四選乃其法也予案元魏肅宗神龜