Page:Sibu Congkan Xubian340-洪邁-容齋隨筆-12-12.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


兆致是乎史編曰編之太祖史疇爲禹占得臯陶比史記云吕尚窮困年老以漁釣千西

伯西伯將出獵⺊之曰所𫉬非龍非彲非虎非羆所𫉬覇王之輔後漢崔駰逹旨云漁父

見兆於元龜注文乃引史記非龍非驪非熊非羆爲證今之史記蓋不然也非熊出處惟

此而巳    唐曹因墓銘

慶元三年信州上饒尉陳莊發土得唐碑乃婦人爲夫所作其文云君姓曹名因字鄙夫

世爲鄱陽人祖父皆仕於唐高祖之朝惟公三舉不第居家以禮義自守及卒於長安之

道朝廷公卿鄕鄰𦒿舊無不太息惟予獨不然謂其母曰家有南畒足以養其親室有遺

文足以訓其子肖形天地間範圍隂陽内死生聚散特世態耳何憂喜之有哉予姓周氏

公之妻室也歸公八載恩義有奪故贈之銘曰其生也天其死也天茍逹此理哀復何言