Page:Sibu Congkan Xubian346-岳珂-愧郯錄-4-2.djvu/97

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


    仙釋異教之禁

今 中都仙釋之教盛行或列肆通衢爲箕

筆之妖或毁體四支爲詭異之狀浩穰彈壓

漫不問焉曰此非法令所及也珂按 國朝

㑹要 政和六年正月二十三日 詔近來

京師姦猾狂妄之輩輒以箕筆聚衆立堂號

曰天尊大仙之名書字無取語言不經竊慮

浸成邪慝可令八廂使臣逐地分告示毁撤

焚棄限三日外立賞錢三千貫收捉犯人斷