Page:Sibu Congkan Xubian348-岳珂-愧郯錄-4-4.djvu/52

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


嘗得 皇祐五年十二月勑牒一其詞曰中

書門下牒光祿寺丞錢中立牒奉勑冝差知

䖍州贑縣事替阮士龍過滿闕𠉀到交割縣

務諸般公事一一㸃檢依例施行牒至准勑

故牒珂謹按 祖宗朝造命之地本曰中書

門下制勑院在焉自 元豐分三省中書取

㫖門下省審尚書奉行而其職始分故 熙

寧以前士大夫所被受堂帖多是中書省劄

子而官制後始歸之尚書非沿襲之誤也如