Page:Sibu Congkan Xubian357-周煇-清波雜志-2-1.djvu/55

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


謂諸侯不得祖天子公廟不設於私家今宗室有

祖宗神御非所以明尊卑崇正統也宜一切廢罷從

之近屬王宫尚有法禁小臣私室豈應得爲

徽宗召天下道術之士海陵徐神翁亦至神翁好寫

字與人多驗蔡京得東明二字皆謂東明乃向日之

方可卜富貴未艾後京貶死潭州城南五里外東明

寺比之六賊獨免誅戮或謂以其當軸時建居養安

濟漏澤貧有養病有醫死有葬隂德及物所致其然

乎當是時有司觀望奉行失當於居養安濟皆給衣

被器用専雇乳母及女使之𩔖資給過厚常平所入

殆不能支致侵擾行户宣和初復詔裁立中制未幾

遂廢