Page:Sibu Congkan Xubian378-史容-山谷外集詩註-8-7.djvu/55

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


𫀆曽是映宫槐

 此言澶渊行宫也自景德元年歳甲辰与北虜通好息

兵至熈寕元年戊申盖六十五年

百里棄疆王自直

熈寕七年九月契丹遣使來言代北對境有侵地帝以

手詔問故老韓冨文等皆言不可与王荆公𠕅入相曰

將欲取之必固予之以筆畫地圖至八年九月分畫地

界弃地五百餘里此詩盖婉其詞也

万金捐 --捐費物皆春

當謂歳幣

湏令牧馬甘踰幕更遣彎弓不射人

 漢匈奴傳云匈奴益北絶幕又云匈奴逺遁南无王庭