Page:Sibu Congkan Xubian388-晁說之-嵩山文集-10-09.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


足以長人乎元仲孤立少知所尚雅好北方之

學其當勉於斯歟宣和庚子冬至後二日辛酉


嵩山晁說之序

    陳鍵字子感序


陳延孺名其子曰鍵是子思肖其名来乞字於


族舅晁伯以父曰君子自重則威以毛髪之身


獨立於四海九牧之上及其務學也徒步千里


從師洒掃應對為作都飬不忌不憚曰吾將無

所不學矣太史公於晏子願執鞭吾夫子之御