Page:Sibu Congkan Xubian389-晁說之-嵩山文集-10-10.djvu/207

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


太上皇帝嗣位召為 侍讀復待 制提舉萬


壽𮗚再請得提舉杭州洞霄宫建炎三年正月


七日薨于江寕府舟中年七十一假塟于江寜

府正覺寺贈通奉大夫後累贈至光禄大夫始


公命他日遷塟先塋長孫子健念先壠乆隔因


卜地建康府上元縣長寕郷之東陽㓜子公耄


於紹興 年奉永嘉太夫人柩自温来祔葬其

地耳遵遺言不封𣗳無埋文而以道號刋石為


誌公平生蓋慕司馬文正公為人自號景迃生