Page:Sibu Congkan Xubian389-晁說之-嵩山文集-10-10.djvu/75

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


即丁内艱嘉人念公貧無以逺歸率⿰貝專甚厚公

謝之再三曰非孝子待死之志也卒不受一錢

公在成州時元豐間有靈武之役使者委公掌

两川金幣于鳯翔以佐軍實有司以朱墨無前

比環視不知所出公獨閑暇先㑹其大數若于

而前期枚處以待之彼執劵劑譁然聲軍法來

者乃拱手有德色而去猗氏之政尚SKchar而終不

失古良吏之風常以謂政事莫先於務農躬視

種植之法及公受代而田野桑榆滿矣人稱之