Page:Sibu Congkan Xubian397-程俱-北山小集-10-08.djvu/106

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 安人姓錢氏吳越武肅王之子曰廣陵王元璙為中

 吳軍節度使死葬吴因家焉其孫曰喆為太子左贊

 善大夫贈太常少卿有子曰中孚以集賢殿修撰為

 梓州路計度轉運使贈中散大夫中散之子曰承為

 通州軍事判官安人通州之仲女也年十八歸同郷

 鄭公絳後仕至尚書吏部貟外郎封夫人桃源縣君

 改封安人靖康元年六月二十一日以疾終扵呉郡

 里第享年五十九男曰作肅奉議郎前鎮江府府學

 敎授曰作乂從政郎光州定城縣令曰知章蚤卒女

 七人亦皆蚤卒孫男曰烈曰勲曰然曰熊曰照曰庻