Page:Sibu Congkan Xubian397-程俱-北山小集-10-08.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


正陽之月下詔求直言公因言求言非難聽之難聽

言非難察而用之難求而不能聽聽而不能用非所

謂應天以實者也堯舜設敢諌之皷三王立誹謗之

木自公卿大夫至百工商賈咸得因事獻言是無時

不求無言不聽無聽而不用也由漢而下正風寖㣲

言路堙塞然每有天變輙下直言之詔其畏天愛人

如此而下之報上乃或不然以指陳闕失爲訕上以

阿諛謟佞為尊君以論議趣時為國是以可否相濟

為邪說其扵大臣權要則觀望附㑹相戒以黙志士

仁人知言之無益也不復有言而小人懷姦僥倖肆