Page:Sibu Congkan Xubian397-程俱-北山小集-10-08.djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


家令子孫紹聖初某方客吳下甞過林徳祖大雲坊

遇君從容食頃今四十六年矣徳祖善士所與逰亦

可知其槩矣又某辱資政使君知與之舊銘其可辭

則叙而爲之銘銘曰

  學而敏友則端𠔃  沽不沽恬以安𠔃

  老而仕世方艱𠔃  日崦嵫道阻邅𠔃

  全而歸從厥先𠔃

    承議郎信安江君墓誌銘

政和七年仲嘉甫客京師夏六月余自吳中來即其

所寓舎及門聞哭聲闖其堂則斬衰者纍然號户側