Page:Sibu Congkan Xubian398-程俱-北山小集-10-09.djvu/13

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 子諱汝明之第二子母德興縣君宋氏賢懿為宗黨

 式俱之大父初昬孔步江氏某扵朝散公兄弟行也

 朝散通判睦州余初以童子見公與為禮待余猶成

 人後十年公之第三子仲嘉襃爲餘杭尉余継室以

 公之第五女親迎餘杭扵是始識仲舉時徳興在養

 兄弟娱侍門内熙怡如也仲嘉玉立鴻舉落落有塵

 外態仲舉愷樂蕭散其在親側有戯綵弄雛意相與

 友不厭也自是别而復㑹率不過數歳每相遇輙劇

 飲大笑披肝膽恱情話乆而加親焉君㓜得肺病及

 壯大不除作則害寢食政和六年㑹吴興仲嘉官下