Page:Sibu Congkan Xubian399-程俱-北山小集-10-10.djvu/109

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


押臣恐逺方之人不逹事體妄意聖朝以寛恤民隠

之實未聞以誅求逋貢之務為急則是陛下諄勤之

意一介之使未足以布宣恩仁適足以招致怨讟而

已臣愚竊為聖主惜之者此也况内藏庫合納之物

并御服綾絹自有司存在内則户部在外則漕司起

發驅催乃其所職恐不必更煩聖慮委任中使然後

辦也兼張浚宣撫陜西以來三年于此矣供給饋餉

賞軍等用不聞出扵朝廷而陜西五路例遭殘破是

則資費出扵四川者必多矣民力凋困不問可知今

乃追逋欠扵五年之後責嵗額扵方春之初其扵示