Page:Sibu Congkan Xubian399-程俱-北山小集-10-10.djvu/86

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


養兵賞設官吏之俸不時之費如此然未至扵闕絶

者江浙之地尚可征江浙之民尚可斂而巳徒見其

未闕絶也因以謂天下之財無有窮盡可乎不知一

曰闕絶則禍變不可勝言矣豈可使至扵闕絶而後

急也此臣所以深憂而切歎者巳臣願陛下以祖宗

為法每扵賜予費給之間視金帛錢榖當以生民之

膏血國家之基本視之而無復以近年為比也夫三

百萬之錢賜骨肉之親而臣喋喋如此者艱危之時

匱乏之甚雖至微之物然積以致多亦當節以制度

而與天下共之所以惜生民之膏血而痛革近丗侈