Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/122

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


沈忠敏公龜谿集卷第十二

   行狀  墓誌銘  祭文  青詞

   定書

  朝請大夫盛公行狀

曾祖得中故不仕祖卞故任漳州兵馬監押累贈右

千牛衛大將軍父僑故任左朝奉大夫直集賢院知

越州累贈朝議大夫公諱允升字徳常其先餘杭人

公之四世祖蟠仕錢氏爵位通顯錢氏舉國内附遂

徙建徳至集賢公宦游吳興樂其山水因家焉公資