Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/125

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


屋纔數楹公承詔一切更徹根椽寸甓不歛於民而

落成先於諸郡部使者才之聨牘言上三年召至闕

改宣徳郎簽判杭州未幾代回攝開封府司刑曹事

尹辟公眞命且下公獨念太夫人春秋高不樂北宦

匈還舊職是時東平吕公惠卿帥杭被㫖釋才吏訪

境内逸跡備修九域圖志杭於東南為大詮次居多

帥難其人比公至喜曰吾事辦矣即一以屬公公搜

抉無遺事數月書成奏 御遷通直郎通判揚州大

觀二年 上躬受八寳恩遷奉議郎往歳淮甸小歉