Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/131

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


四方才士大夫館榖如歸至傾家不問絲竹之娛帷

帳豆觴之具必極情腆夫人職之也歸十年生三男

子曰芑曰莘曰蕡潘侯卒時夫人盛年既終喪宜改

適夫人聞之慟絶自誓弗許然二子甫勝衣其季在

襁褓未能誰何也夫人克奉潘氏祀字其孤有幽閒

之操三子既稍長知事夫人一日斥匳中物幾

所於庭悲泣不自勝呼三子侍旁且誨之曰汝父平

生時鍥意欲立門户非茍然者不幸棄諸孤蚤世吾

哀亡撫存雖鞠窮不悔吾心固有處也今汝曹齒宜