Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/138

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


乎若與世無營如是二十年故禮部侍郎鄒公浩諌

議大夫劉公安世右司員外郎陳公瓘皆以敢諌爭

名重當世君從之游上下其議論相厚善宣和中姑

蘇守賈諲知君名强欲吏之辟致莫下諸君勢人意

君可撼以禄爭為出力推輓齟齬不合去為浙西提

舉司幹辦公事移京東改發運司主管文字君亦未

嘗薄其官所居稱治 上即位之二年改宣教郎通

判嚴州明年召對 行在所又明年 上追録黨人

除直祕閣其在嚴州數以爭可否忤部使者意使者