Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/146

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


嗚呼豪傑之士終克有為而其所施則有疾遲有端

有緒與時為宜年不待期天或嗇之如大山川龍蛇

所戲利澤發見物無不滋功用不究則誰測知公之

所有閎汗瑰竒目無全牛矧曰割鷄奏刀發硎蘭陵

是基動無留行名聲日馳惟時 上皇用公於微

延見燕間左右論思宵人好欺公見其幾一麾而去

無有磷淄明明天子躬履艱危思見異人甚於渇饑

返公于南付之樞機公曰天子雄武英威如漢高帝

光武之資民散未收兵驕未治曷寧中區曷靖外夷