Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/148

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


礧磈嶻嶭萬木歳寒獨傲霜雪公在布衣聲滿橋門

諍臣之篇蔚有名言仕而克踐惟恐有聞人所甚難

公處不煩絳帳幨帷出入師儒豸冠峩峩屹立天衢

曰婉孌者匪予之徒迄自奉常遂躋禁途惟是靖康

國勢岌岌邊遽日奔胡來益急肉食者鄙私忿角立

公抗論之去位而泣 眞人御極還公於朝貳卿常

伯恩榮孔昭公發忠言不替夙宵南昌之禍匪公之

招天子有命一洗公寃意將復公以掖至尊炎方瘴

毒死生乖分喪來自南莫返忠魂嗚呼哀哉惟昔文