Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/153

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


某不孝被服慈訓夙夜兢兢罔敢墜失獲以儒學致

身于朝與聞政事厥有襃典及我先人申錫寵命至

于宫師先妣云及我先妣申錫寵命疏封大邦贊書具存敢燔以告嗚

呼弗洎之悲昊天罔極尚其昭鑒垂福後人尚饗

   通義郡夫人

某䝉天子恩睠致位于朝與聞政事厥有襃典錫君

大郡之封兹亦榮矣贊書具存謹燔以告嗚呼糲食

布衣同我艱苦榮不逮生胡寧不悲尚其鑒之服此

休寵尚饗