Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


友之淵源發文章之光熖出符國瑞同威鳳之九苞

居恊地靈配元龜之五摠爰自早歳朅來上都勃焉

起三俊之名凛然歸四海之望既横翔於雄光堯御名

獨步於英躔絳帳談經咸忘鼎來之學赤裳賦命遽

詠遄歸之詩方追臺妙之游復領使華之寄雖登車

之志逺念側席之恩深是宜趣還庸副虚佇欲知相

業試觀省闥之彌綸行慶帝俞即步禁塗之清切自

顧門䦨之下客曽塵衡石之上游寅縁蕪辭竊取英

眄喜樂正之好善亦既有爲謂公叔之為文豈能無