Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


小德役大德與時偕行乃睠微蹤嘗叨異眄終未忘

於下體遂不壅於上聞芹藻預榮蓬蓽増氣某敢不

恪遵師法守官箴節勵冰霜必欲免夏畦之病光

分螢爝或能助秋陽之明

  謝蔣迪功啓

伏審首被貢書遂偕計牒膠庠倚重黨友増華貢元

某官杞梓竒材芝蘭秀質藉甚家聲之振藹然世德

之昌黄巻一經得賢父兄之樂青衫九品從貴子弟

之游初接迹於群居已程能於異等迨膺妙選實愜