Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


為舍人様兹假判花之重㠯叅視草之榮政事預聞

允資國體之通達訓詞具在共期帝制之坦明洪惟

二者之長信謂一時之美方將日膺三接歳閱九遷

亟躋玉筍之班即進金鑾之直斯言可必指日以期

某受恩特深為喜益倍燕雀相賀初瞻大厦之䕃成

桃李不言自識舊蹊之路穩

  賀周司業啓

伏審被恩宸扆正位學宫凡在下風孰不同慶恭以

某官自天仙伯為世儒宗學貫九流獨脫拘攣之見