Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


雅欲其居中時論久嗟於補外然公卿皆憚徒以君

嚴之立朝而吏民不欺亦賴長公之治郡遂請便安

之地用蘇疲瘵之氓正恐賜環不容煗席某頃由絃

誦獲進門牆服在下陳方執簿書之役瞻言故國莫

修桑梓之恭依嚮之誠倍萬常品

  賀盛守再任啓

伏審祗奉新恩荐臨舊治提封所暨驩頌如初恭以

某官卓犖受才洪深迪德道義滿於天下英雄游於

光堯嫌名中煥星斗之文追古作者起雷霆之譽為時聞