Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


莫可尚已夫豈偶然  主上痛悼往圖渇聞至論

以為飲食嘗膽之日必有慟哭流涕之言特下詔音

專求讜直禦戎三䇿殆興見晚之嗟寤主一言孰先

獨之戒方將攄發舊學踐履亨塗庶幾寫平生憂

國之心何止為今日決科之具屬兹晚歳竊伏下風

未遑柔翰之修先辱珍函之貺感銘丹臆倍蓰常情

  賀凌先輩啓

伏審奉承大對擢置上科拜命赤墀猶亞一龍之首

題名翠琰遂居千佛之先用吉士乃邦家之光納讜