Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  知鎭江回人賀啓

比者忽膺明命寵付便藩收跡林泉之間方圖屏伏

從事干戈之際豈克堪任揣分知難冒榮為懼此蓋

某官壯猷排難雅量包荒借餘論以嘘枯致誤恩之

起廢江山如故方從仁里之游雉堞相望更託善鄰

之庇特貽珍翰益賁孤蹤

  知鎭江府到任謝宰執啓

起之閒館付以名城井邑丘墟未變創殘之俗江山

襟帶猶為形勝之區宿師方折於遐衝謀帥乃推於