Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/6

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


獨至竊以聖人以學而成俗是為教化之原儒者以

道而得民非若簿書之比故於州縣之職莫先庠序

之聯雖列處侯邦第使視曹於幕府而選從帝學更

令通籍於橋門至煩一代之宗師並舉四方之寒畯

號曰吾屬牧為巳知然而泮水泛居或類河中之木

需章典奏必蒐席上之珍宜得魁壘軒昻之才加以

疏通該洽之識名實四達言行兩純使之無遺庶云

有補如某者天資昏懵人品覊單少也讀書徒粗知

於為已長而干禄蓋茍求於及親以應俗多老生之