Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


伏䝉都騎見存大篇為貺曲記劬勞之日過形襃頌

之詞伏讀嘉言敢忘重拜占斯干之吉夢愧此餘生

誦汝墳之卒章居然永歎感銘之至敷敘曷周

  回路樞密謝復職啓

伏審祗拜渥恩寵還峻職搢紳胥穆表著用光恭惟

某官徳懋儀形志先康濟歴艱難之多變恃直亮之

一心越秉鴻樞居存勝算辰猶克壯將枕戈以立功

名晝接方隆忽解組而辭富貴雖緑野之居甚樂然

蒼生之望彌深比下明綸進聨秘殿蓋謂孔戣之去