Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


王正謹始人綂開端惟時耆英宜享壽祉伏惟某官

才周庶事學富多文方茂對於春祺諒亟還於天闕

過䝉慶問第切感銘

  回趙相公啓

比者濫膺詔綍叅執政樞未遑坐席之安更躐朝班

之峻寵私沓至控微懇而弗俞憂責併加撫衰蹤而

靡稱懼形心骨愧溢面顔伏念某出自寒家本非逺

器干禄之學曽不足以禔身負薪之言夫豈堪於謀

國頃縁虚奬馴致徹官乆貽尸素之譏甫遂歸田之