Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/76

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


里巷投閒方少休於疲曳巖廊圖舊俄復玷於寵休

顧陳力之不能當試可而乃巳靡容控避祗負兢慙

某𥧾啓寡聞尫羸多病昨以耝耰之質進與廟堂之

游過計拳拳雖有徙薪之慮空言落落卒無横草之

功恐孤奉於明恩期退藏於晚歳不圖逺外猶累簡

求惟樞機之臣職在甲兵之問未之學也豈能忘尸

素之憂方且圖之何以濟艱危之㑹拊心惕若承命

𧹞然伏惟某官 云致是迂愚復兹忝冒時哉不可

失固欲勉於著鞭老矣無能為誠恐貽於覆餗尚祈